Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 61

Izmērs
18 x 43 x 46 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2003 (CM ZA 3247)
Atrašanas laiks
2003
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2., 3., 4. un 5. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti