Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 18

Izmērs
15 x 43 x 40 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,0; y: -29,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2. un 3. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti