Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 83

Izmērs
17 x 35 x 31 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 6,8; y: -35,2
Iebūves vieta
rietumu korpuss

Saistītie priekšmeti