Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 88

Izmērs
22 x 43 x 27 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 5,9; y: -44,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti