Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 39

Izmērs
18 x 43 x 42 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,2; y: -31,1
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. un 3. apdares slānis; melns; ornaments oranža okera krāsā (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti