Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 21

Izmērs
15 x 43 x 45 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 9,4; y: -31,6
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti