Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 20

Izmērs
12 x 43 x 33 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 9,4; y: -31,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2., 3., 4. un 5. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti