Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 75

Izmērs
19 x 43 x 48 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 11,4; y: -39,0
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. un 3. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti