Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 2

Izmērs
15 x 43 x 27 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,0; y: -33,8
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti