Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 27

Izmērs
12 x 43 x 34 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 11,9; y: -31,0
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. un 2. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti