Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 42

Izmērs
15 x 43 x 41 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,3; y: -32,6
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2. un 3. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti