Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 57

Izmērs
20 x 43 x 49 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2003 (CM ZA 3247)
Atrašanas laiks
2003
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. un 2. apdares slānis; ornaments oranža okera krāsā (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti