Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 64

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
19 x 43 x 43 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2003 (CM ZA 3247)
Atrašanas laiks
2003
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2. un 3. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti