Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 22

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
14 x 43 x 32 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 12,4; y: -33,7
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. un 2. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti