Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 17

Izmērs
13 x 43 x 39 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 9,8; y: -29,2
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. un 2. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti