Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 65

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
37 x 43 x 51 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2003 (CM ZA 3247)
Atrašanas laiks
2003
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. un 4. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti