Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 81

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
15 x 43 x 47 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,5; y: -45,3
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. un 2. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti