Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 5

Izmērs
25 x 43 x 40 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 9,4; y: -32,7
Iebūves vieta
rietumu korpuss

Saistītie priekšmeti