Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 80

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
10 x 43 x 43 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 9,6; y: -49,5
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti