Atpakaļ

Velves ribas akmens (fragm.)

Nr. 100

Izmērs
22 x 24 x 12 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti