Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 35

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
18 x 43 x 43 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 9,9; y: -32,8
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Meistara zīme
"VI"

Saistītie priekšmeti