Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 25

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
23 x 35 x 36 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 11,8; y: -33,8
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2., 3., un 5. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti