Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 109

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
18 x 43 x 50 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 8,6; y: -47,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. un 4. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti