Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 45

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
23 x 43 x 50 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 8,2; pa y: -35 (telpas R profilā)
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Saistītie priekšmeti