Atpakaļ

Velves ribas detaļa (šķīrējarkas akmens)

Nr. 104

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
40 x 25 x 22 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,2; y: -45,5
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
rozete krāsota ķieģeļu sarkanā tonī

Piezīmes
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā (CM 110995)
Saistītie priekšmeti