Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 24

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
23 x 43 x 65 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 11,6; y: -33,7
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. un 4. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti