Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 105

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
17 x 43 x 50 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 7,4; y: -45,8
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2., 3. un 5. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti