Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 105

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
17 x 43 x 50 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 7,4; y: -45,8
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Saistītie priekšmeti