Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 30

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
20 x 25 x 17 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,9; y: -34,3,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1. un 2. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti