Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 19

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
23 x 43 x 46 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 12,1; y: -33,8
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2., 3., 4. un 5. apdares slānis; melns; ornaments oranža okera krāsā (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti