Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 4

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
18 x 43 x 39 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 8,5; y: -32,0
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2., 3., un 4. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Piezīmes
Atrasts kopā ar Nr. 3
Saistītie priekšmeti