Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 106

Izmērs
14 x 43 x 50 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 8,3; y: -45,9
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Meistara zīme
"VI"

Piezīmes
Atrasts kopā ar Nr. 106A
Saistītie priekšmeti