Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 95

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
18 x 43 x 51 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 6,3; y: -44,2
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti