Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 23

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
13 x 43 x 53 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 11,5; y: -34,3
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2. un 4. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti