Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 23

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
13 x 43 x 53 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
3. pagrabtelpa, rietumu korpuss
Koordinātas
x: 11,5; y: -34,3
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Saistītie priekšmeti