Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 49

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
13 x 43 x 48 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. un 3. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Meistara zīme
"VI"

Saistītie priekšmeti