Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 33

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
27 x 43 x 38 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 11,2; y: -30,6
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. un 3. apdares slānis; ornaments oranža okera krāsā (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti