Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 93

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
23 x 43 x 42 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 9,9; y: -44,2
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Saistītie priekšmeti