Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 107

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
16 x 43 x 49 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 16,9; y: -47,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Saistītie priekšmeti