Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 107

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
16 x 43 x 49 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 16,9; y: -47,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
1., 2., 3., 4. un 5. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti