Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 31

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
15 x 43 x 43 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 12,7; y: -33,2
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Meistara zīme
"VI"

Saistītie priekšmeti