Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 9

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
12 x 43 x 60 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 12,9; y: -33,2
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Piezīmes
Atrasts kopā ar Nr. 10
Saistītie priekšmeti