Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 3

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
13 x 43 x 45 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 8,5; y: -32,0
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2., 4. un 5. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Meistara zīme
"VI"

Piezīmes
Atrasts kopā ar Nr. 4
Saistītie priekšmeti