Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 111

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
18 x 43 x 63 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 9,1; y: -47,7
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2., 4. un 5. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti