Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 62

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
21 x 33 x 26 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2003 (CM ZA 3247)
Atrašanas laiks
2003
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas, atsedzies ģeometriska ornamenta fragments

Saistītie priekšmeti