Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 86

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
16 x 43 x 46 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 7,1; y: -43,3
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
vairākas balsinājuma kārtas

Saistītie priekšmeti