Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 85B

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
18 x 42 x 60 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 8,6; y: -42,3
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti